Giới Thiệu

Karaokyo là một ứng dụng lớp phủ lời hát cho Windows và Android. Trang web này đóng vai trò như một kho lưu trữ của lời hát được tính giờ và chia sẻ bởi những người sử dụng.