Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật sau đây có nguồn gốc từ Automattic.com. Nó được cấp phép theo Creative Commons Sharealike.

Ghé thăm trang web

Giống như hầu hết các nhà điều hành trang web, Karaokyo thu thập không nhận dạng thông tin cá nhân các loại mà các trình duyệt web và máy chủ thường làm sẵn, chẳng hạn như các loại trình duyệt, tuỳ chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu, ngày và thời gian của mỗi yêu cầu của khách. mục đích Karaokyo’s thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân là để hiểu rõ hơn khách sử dụng trang web của mình. Theo thời gian, Karaokyo’s có thể phát hành không nhận dạng thông tin cá nhân trong tổng hợp, ví dụ, bằng việc xuất bản một báo cáo về các xu hướng trong việc sử dụng trang web của mình.

Karaokyo còn thu thập có khả năng nhận dạng thông tin cá nhân như Internet Protocol (IP) địa chỉ do người dùng đăng nhập. Karaokyo chỉ tiết lộ người dùng đăng nhập và địa chỉ IP người binh luận trong các trường hợp tương tự mà sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân như giải thích dưới đây.

Thu Thập Các Thông Tin Nhận Dạng Cá Nhân

Một số khách truy cập vào trang web của Karaokyo chọn để tương tác với Karaokyo trong những cách mà Karaokyo đòi hỏi để thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà Karaokyo tập hợp phụ thuộc vào bản chất của sự tương tác. Karaokyo không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân khác như giải thích dưới đây. Và khách luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, với sự báo trước rằng nó có thể ít nhiều ngăn cản ban tham gia vào các hoạt động liên quan đến trang web.

Tổng Hợp Thống Kê

Karaokyo có thể thu thập số liệu thống kê về các hành vi của khách truy cập vào trang web của mình. Karaokyo có thể hiển thị thông tin này công khai hoặc cung cấp nó cho người khác. Tuy nhiên, Karaokyo không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân khác như giải thích dưới đây.

Bảo Vệ Một Số Thông Tin Nhận Dạng Cá Nhân

Karaokyo tiết lộ nhận dạng cá nhân và thông tin nhận dạng cá nhân chỉ dành cho những nhân viên, nhà thầu ,và tổ chức trực thuộc của mình, với (i) cần xử lý thông tin hoặc cung cấp dịch vụ trang web trên danh nghĩa của Karaokyo, và (ii) đã đồng ý không tiết lộ cho người khác. Một số các nhân viên, nhà thầu và các tổ chức trực thuộc có thể nằm ngoài quốc gia của bạn; thông qua sử dụng các trang web của Karaokyo, bạn đồng ý chuyển nhượng thông tin đó cho họ. Karaokyo sẽ không cho thuê hoặc bán các nhận dạng cá nhân và thông tin nhận dạng cá nhân cho bất cứ ai. NgoàI nhân viên, nhà thầu và các tổ chức trực thuộc như giải thích trên, Karaokyo tiết lộ nhận dạng cá nhân và thông tin nhận dạng cá nhân chỉ để đáp ứng một trát hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc yêu cầu khác của chính phủ, hoặc khi Karaokyo tin rằng việc tiết lộ là hợp lý cần thiết để bảo vệ tài sản, quyền lợi của mình, bên thứ ba hoặc công chúng nói chung. Nếu bạn là một người sử dụng đã đăng ký của một trang web Karaokyo và đã cung cấp địa chỉ email của bạn, Karaokyo đôi khi có thể gửi cho bạn một email để cho bạn biết về các tính năng mới, tham khảo ý kiến của bạn, hoặc chỉ giữ cho bạn cập nhật với những gì đang xảy ra và các sản phẩm mới của chúng tôi. Nếu bạn gửi cho chúng tôi một yêu cầu (ví dụ như thông qua một email hỗ trợ hoặc thông qua một cơ chế phản hồi của chúng tôi), chúng tôi có quyền xuất bản nó để giúp chúng tôi làm rõ hoặc đáp ứng với yêu cầu của bạn hay để giúp chúng tôi hỗ trợ cho những người dùng khác. Karaokyo dùng tất cả các biện pháp để bảo vệ chống lại sự truy cập trái phép, sử dụng, thay đổi hoặc hủy diệt các khả năng nhận dạng cá nhân và thông tin nhận dạng cá nhân.

Cookies

Cookie là một chuỗi các thông tin giữ để sử dụng trang web trên máy tính của người truy cập, và trình duyệt của khách vào trang web cung cấp cho mỗi lần khách truy cập trở lại. Karaokyo sử dụng cookie để giúp xác định và theo dõi khách, sử dụng của họ và sở thích truy cập những trang web của Karaokyo. Những người khách của Karaokyo không muốn có cookies được đặt trên máy tính của họ, cần thiết lập trình duyệt của mình để từ chối cookie trước khi sử dụng các trang web của Karaokyo, không có sự trợ giúp của cookie có thể hạn chế một số tính năng các trang web và không hoạt động đúng của Karaokyo.

Chuyển Nhượng Kinh Doanh

Nếu Karaokyo, hay phần lớn tài sản của mình được mua lại, hoặc trong trường hợp không chắc rằng Karaokyo ra khỏi kinh doanh hoặc đi vào phá sản, thông tin người dùng sẽ là một trong những tài sản được chuyển nhượng hoặc mua lại bởi một bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng chuyển nhượng như vậy có thể xảy ra, và bất kỳ người mua nào của Karaokyo có thể tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được chấp thuận trong chính sách này.

Quảng Cáo

Quảng cáo xuất hiện trên bất kỳ trang web của chúng tôi có thể được chuyển giao cho người sử dụng bởi các đối tác quảng cáo, họ có thể thiết lập các cookie. Những cookie này cho phép các máy chủ quảng cáo để nhận ra máy tính của bạn mỗi lần họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để sưu tập các thông tin về bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn. Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo, và trong số những thứ khác, gửi các quảng cáo nhắm mục tiêu mà họ tin rằng sẽ được quan tâm nhất đối với bạn. Chính sách bảo mật này bao gồm việc sử dụng các tập tin cookie của Karaokyo và không bao gồm việc sử dụng các cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

Thay đổi chính sách Bảo Mật

Mặc dù hầu hết những thay đổi có thể rất nhẹ, chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật bất cứ lúc nào và theo ý của chúng tôi. Karaokyo khuyến khích khách thường xuyên kiểm tra trang web đối với bất kỳ sự thay đổi chính sách bảo mật của nó. Tiếp tục sử dụng trang web này sau khi bất kỳ thay đổi trong chính sách bảo mật sẽ là sự chấp nhận của bạn với sự thay đổi này.